Lige et øjeblik...

 

NyhederUdbud Dialog kan medvirke til bedre udbud

Udbudsloven, som trådte i kraft 1. januar 2016, åbner op for en række gode muligheder i forbindelse med dialog forud for udbuddets gennemførelse og i løbet af udbudsprocessen.

Dialogen før udbuddet kan bidrage til en bedre proces, et mere præcist udbudsmateriale og begrænsning af spørgsmål i udbudsfasen.

Hvis du påtænker at sende en opgave i udbud og ønsker en nærmere drøftelse om muligheden for en mere dialogbaseret proces, er du altid velkommen til at kontakte os på 66 13 33 31.

HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er placeret i midten af Danmark.
DK-5000 Odense C
Wichmandsgade 5F, 1.
I MIDTEN AF DANMARKHer finder du os
Dansk Servicerådgivning i Odense.