Lige et øjeblik...

 

NyhederUdbud Historisk rengøringsudbud i Gentofte Kommune

Vi er i Dansk Servicerådgivning stolte over at være valgt som Gentofte Kommunes rådgiver i forbindelse med gennemførelse af historisk udbud af rengøringsservice og vinduespolering.

3-i-modellen

Gentofte Kommune har som noget helt nyt valgt at gennemføre processen efter den såkaldte 3-i-1-model, hvor kommunen i samarbejde med arbejdsmarkedets parter har haft en grundig og åben dialog forud for det egentlige udbud. Modellen blev lanceret af borgmester Hans Toft på Folkemødet i 2016 og er blevet mødt med opbakning fra arbejdsmarkedets parter.

Dialogen har blandt andet afstedkommet et sæt principper for udbuddet, herunder:

  • hvilken kvalitetsstandard der skal gøres rent efter
  • at der lægges vægt på kvalitet, innovation og brug af teknologi
  • at kommune og leverandør indgår i innovationspartnerskaber, så løsningen af rengøringsopgaven løbende udvikles i fællesskab.
  • at parterne vil fortsætte som et slags rådgivende organ, der kan spørges til råds, også efter kontraktstart

Udbuddet

Udbudsmaterialet tager udgangspunkt i de anbefalinger, som 3-i-1-gruppen har udarbejdet. Eksempelvis udbydes rengøringen efter kvalitetsmålingsstandarden DS/INSTA 800, ligesom der udføres synlig rengøring, de steder hvor det er praktisk muligt. Dansk Servicerådgivning har gennem de sidste par måneder opmålt og besøgt samtlige omfattede lokationer med henblik på udarbejdelse af en præcist og kalkulerbar kravspecifikation, hvor der tages højde for den enkelte lokaletypes kvalitet.

Udbuddet er nu offentliggjort. Den udbudte hovedydelse vedrører løbende rengøringsservice og vinduespolering på forventeligt 108 lokationer i Gentofte Kommune. Derudover har ordregiver option på tilkøb af rengøringsservice og vinduespolering på 11 lokationer.

Rengøringsservice og vinduespolering skal udføres på bl.a. skoler/GFOer, daginstitutioner, fritidscentre, klubber, ungdomsklubber, idrætshaller, svømmehaller, biblioteker, administrative bygninger, tandklinikker, væresteder, genbrugspladser og offentlige toiletter.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Rengøringsservice skal udføres i henhold til DS/INSTA800.

Vinduespolering omfatter indvendige og udvendige facadeglas, internt glas, tagvinduer, rytterlys og indgangspartier.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til udbudslovens §§ 61 til 66 (lov nr. 1564 af 15. december 2015).

Udbuddet gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS – Complete Tender Management (CTM-systemet).

 

HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er placeret i midten af Danmark.
DK-5000 Odense C
Wichmandsgade 5F, 1.
I MIDTEN AF DANMARKHer finder du os
Dansk Servicerådgivning i Odense.