Lige et øjeblik...

 

NyhederrengøringUdbud Vi gennemfører stort offentligt udbud af Herlev Kommunes rengøringsservice og vinduespolering

Vi er meget glade for genvalget som rådgivere for Herlev Kommune i forbindelse med gennemførelse af et stort offentligt udbud af kommunens rengørings- og vinduespoleringsservice.

Over de seneste måneder har vi opmålt og registreret kommunens rengøringsopgaver med henblik på udarbejdelse af en solid rengøringsteknisk kravspecifikation. Sideløbende med denne proces har vi i samarbejde med Herlev Kommune udarbejdet udbudsbetingelser og kontraktvilkår. Det samlede materiale er nu offentliggjort.

  • Udbuddet omfatter rengøringsservice og vinduespolering på forventeligt ca. 68 lokationer i Herlev Kommune. Opgaven udbydes samlet i en aftale omfattende på rengøringsservice og vinduespolering på alle lokationer.
  • Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter indvendige og udvendige facadeglas, internt glas, tagvinduer, rytterlys, indgangspartier.
  • Rengøringsservice og vinduespolering skal udføres på bl.a. skoler/SFOer, daginstitutioner, klubber, idrætsfaciliteter, biblioteker, kulturelle institutioner, administrative bygninger, døgninstitutioner og plejecentre. På plejecentrene omfatter opgaven også rengøring og vinduespolering i borgernes hjem.
  • I 2023 forventes det nuværende rådhus nedlagt og fordelt på 2 nye lokationer. I kontraktperioden forventes det tillige, at de 3 plejecentre nedlægges og erstattes at et nyt plejecenter.

Vi gennemfører udbuddet via vor portal for elektronisk tilbudsafgivelse. Tilbudsgiver skal selv tilmelde sig udbuddet og afgive tilbud. Læs mere om dette i udbudsbekendtgørelsen.

Mangler du en fagligt kompetent rådgiver på rengøringsområdet, er du velkommen til at kontakte os på 66 13 33 31

HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er placeret i midten af Danmark.
DK-5000 Odense C
Wichmandsgade 5F, 1.
I MIDTEN AF DANMARKHer finder du os
Dansk Servicerådgivning i Odense.