Lige et øjeblik...

 

NyhederrengøringUdbud Køge Gymnasium udbyder rengøringsservice

Vi er i Dansk Servicerådgivning stolte over genvalget som rådgiver for Køge Gymnasium.

Køge Gymnasiums værdier (uddrag fra gymnasiets hjemmeside): …Undervisning er at berige, at vise et under ved at afdække det, som er skjult for os. Vi undrer os over universet og den fysiske virkeligheds gåder, livets opståen, den skæbne vi har – og vi undersøger mulighederne, også politisk, for at forandre det, som forekommer uforanderligt. Faglighed og et seriøst engagement er i højsædet, og der arbejdes målrettet på at skabe et miljø, hvor alle har mulighed for at blive udfordret. Høj faglighed og motivation stimuleres af en relevant og varieret undervisning, fagligt som tværfagligt, med præcise læringsmål og krav. Det styrkes også ved spændende foredrag, gæstelærere, talentprogrammer, studievejledning, læsevejledning, lektiecafe og mentorordning…

Aktuelt bistår vi Køge Gymnasium i forbindelse med udbud af rengøringsservice.

Udbuddet omfatter rengøringsservice for Køge Gymnasium, Nyborg Gymnasium og Kostskole, og Gefion Gymnasium. Vinduespolering på samme gymnasier udbydes som option til rengøringsservice. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter ind- og udvendige facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv.

Opgaven udbydes i 3 delaftaler, henholdsvis:

  • Delaftale 1: Køge Gymnasium
  • Delaftale 2: Nyborg Gymnasium og Kostskole
  • Delaftale 3: Gefion Gymnasium

Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør på Køge Gymnasium og Nyborg Gymnasium og Kostskole og af ordregiver ansat personale på Gefion Gymnasium. Vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern rengøringsleverandør på alle 3 gymnasier.

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 2 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et begrænset udbud. Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse.

Mangler du en stærk rådgiver i forbindelse med udbud af rengøringsservice, er du velkommen til at kontakte os på telefon 66 13 33 31

 

HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er placeret i midten af Danmark.
DK-5000 Odense C
Wichmandsgade 5F, 1.
I MIDTEN AF DANMARKHer finder du os
Dansk Servicerådgivning i Odense.