Lige et øjeblik...

 

kantinekantineudbudNyhederUdbud Udbud af driften af Café Fælleden i Skanderborg

SKANDERBORG KOMMUNE VÆLGER DANSK SERVICERÅDGIVNING SOM RÅDGIVER I FORBINDELSE MED UDBUDDET

I oktober 2016 tog Skanderborg Kommune et nyt administrationscenter med tilhørende dobbelthal kaldet Skanderborg Fælled i brug. Skanderborg Kommune står nu overfor at genudbyde driften af Café Fælleden med personalekantine og cafe på Skanderborg Fælled.

Administrationscenteret er arbejdsplads for ca. 700 medarbejdere og mange borgere og fritidsbrugere vil have deres daglige gang i centret på Skanderborg Fælled. Cafe Fælleden er åben for alle og skal være et dejligt og attraktivt samlingspunkt for medarbejdere, fritidsbrugere og borgere i løbet af dagen, men også om aftenen og i weekender. Driften af Cafe Fælleden udbydes for en 4-årige periode med option på 3 x 1 års forlængelse. Opgaven omfatter drift af personalekantine, mødeforplejning, cafedrift samt større arrangementer. I tæt samarbejde med Skanderborg Kommune skal den driftige leverandør udvikle Fælleden til gavn for alle parter. For yderligere oplysninger henvises visionen for Fælleden i udbudsmaterialet.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med forhandling i henhold til udbudslovens afsnit III. Efter modtagelse af første tilbud tager ordregiver stilling til om leveringsaftalen skal tildeles på baggrund af indledende tilbud eller efter en forhandlingsrunde og fornyet endeligt tilbud. Såfremt ordregiver vælger en forhandlingsrunde, er denne begrænset til 1 forhandlingsrunde med de 3 tilbudsgivere, der har afgivet de 3 økonomisk mest fordelagtige indledende tilbud. Ordregiver vil i så fald fremsende skriftlig opfordring til de 3 udvalgte tilbudsgivere om at deltage i forhandlingsmøde forventeligt på Skanderborg Fælled den 17. juni 2021 (tid og sted med forbehold) samt afgive fornyet og endeligt tilbud. Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingsmøderne.

Har du behov for en stærk rådgiver i forbindelse med udbud og kvalitetssikring af cafédrift, kantinedrift eller andre facility services, er du som altid velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning på 66 13 33 31.

HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er placeret i midten af Danmark.
DK-5000 Odense C
Wichmandsgade 5F, 1.
I MIDTEN AF DANMARKHer finder du os
Dansk Servicerådgivning i Odense.