Lige et øjeblik...

 

NyhederUdbud Nordfyns Kommune udbyder madservice til hjemmeboende borgere

Vi er rigtig glade for at fortsætte det gode samarbejde med Nordfyns Kommune, som vi aktuelt bistår med udbud af madservice til hjemmeboende borgere.

Kommunen ønsker at udbyde madservice til hjemmeboende borgere (fritvalgs-området). Udbuddet omfatter ikke levering af mad til borgere, der bor på kommunens plejecentre.

Madservice er en ydelse tildelt efter § 83 i Serviceloven (LBK nr 1548 af 01/07/2021). Borgere i eget hjem tildeles ydelsen i henhold til Servicelovens bestemmelser i § 91 om frit valg. Loven har til formål at sikre, at borgere i eget hjem, der er visiteret til madservice, har frit leverandørvalg.

Opgaven omfatter madservice med udbringning, dvs. produktion og levering af mad. Nordfyns Kommune har estimeret det samlede opgaveomfang til at udgøre:

  • Gennemsnitlig 1120 portioner pr. uge (hovedretter). Hertil kommer tilkøb af biretter og madpakker.

Omfanget er opgjort på baggrund af perioden oktober – december 2020.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med forhandling i henhold til Udbudslovens afsnit III. Efter modtagelse af indledende tilbud tager ordregiver stilling til om rammeaftalen skal tildeles på baggrund af indledende tilbud eller efter en forhandlingsrunde og fornyet endeligt tilbud. Såfremt ordregiver vælger en forhandlingsrunde, er denne begrænset til 1 forhandlingsrunde med de 3 tilbudsgivere, der har afgivet de 3 økonomisk mest fordelagtige indledende tilbud. Ordregiver vil i så fald fremsende skriftlig opfordring til de 3 udvalgte tilbudsgivere om at deltage i forhandlingsmøde forventeligt den 9. november 2021 (tid og sted med forbehold) samt afgive fornyet og endeligt tilbud. Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingsmøderne. Yderligere oplysninger fremgår af udbudsmaterialet.

Mangler du en stærk rådgiver i forbindelse med udbud af serviceydelser, er du som altid velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning på 66 13 33 31.

HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er placeret i midten af Danmark.
DK-5000 Odense C
Wichmandsgade 5F, 1.
I MIDTEN AF DANMARKHer finder du os
Dansk Servicerådgivning i Odense.