Lige et øjeblik...

 
KUNDER I EN RÆKKE SEKTORER

Den offentlige sektors
foretrukne rådgiver

Vi har siden 1994 rådgivet hundredevis af kunder indenfor nedenstående sektorer. Dertil kommer en række større private virksomheder.
Staten
En lang række ministerier, styrelser og andre statslige myndigheder.
Sundhedsvæsenet
Regionerne, herunder en lang række hospitaler, såvel i somatikken som i psykiatrien.
Kommunerne
En lang række kommuner i hele landet.
Undervisningssektoren
Universiteter, gymnasier, erhvervsskoler, professionshøjskoler og mange flere.
Forsyningsvirksomheder
En lang række virksomheder indenfor vand, spildevand, renovation, elektricitet og luftfart, m.v.
Den almennyttige boligsektor
En lang række større og mindre boligselskaber over hele landet.

Meget erfarne og professionelle

Vi har anvendt Dansk Servicerådgivning til et større udbud af rengøringsopgaver i Viborg Kommune. Dansk Servicerådgivning fremstod meget erfarne og professionelle. Vi har haft et godt samarbejde og alle opgaver blev løst tilfredsstillende.

Klaus Christiansen, Viborg Kommune

Professionel og pålidelig

Vi har benyttet Dansk Servicerådgivning til totalopmåling af over 120.000 kvm. hospitalsbygninger. Hensigten var en ensretning af rengøringsniveauet, samt optimering af ressourcerne. DSR levede til fulde op til de aftalte mål og vi har efterfølgende lavet aftale om løbende vedligehold af de opmålte arealer og kvalitetssikring af rengøringen. Vi oplever virksomheden som en professionel og pålidelig samarbejdspartner.
.

Martin Sundbæk Johansen, Region Midtjylland

God forståelse for forandringssituation

Vi stod over for etablering af et Ejendomscenter, som skulle vedligeholde, drifte og servicere kommunens bygninger med tilhørende udenomsarealer. DSR blev valgt til at kortlægge nuværende forhold samt fremkomme med ændringsforslag. Herunder rengøring, teknisk service og vedligehold af bygningernes udenoms arealer. De leverede et engageret og professionelt stykke arbejde, med god forståelse for kommunens forandringssituation og fint fokus på decentral involvering i procesforløbet. Vi har været glade for samarbejdet og har fået udarbejdet et nyttigt data- og dimensioneringsgrundlag.

Ejendomscenteret, Frederikshavn Kommune

Professionelt og som aftalt

Jeg har gjort brug af Dansk Servicerådgivnings ekspertise indenfor rengøringsområdet. Det være sig i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale, rengøringsanalyser inden for egen rengøring og ikke mindst bruger vi Dansk Servicerådgivning til vores kvalitetssikringsaftaler, hvor vi har ekstern rengøring på. Jeg har et rigtig godt samarbejde med Dansk Servicerådgivning og er tryg, når jeg beder dem om at udføre en opgave for mig. Opgaven bliver udført professionelt og efter de forskrifter og anvisninger vi har aftalt.

Gry Barstad, Aalborg Universitet

God sparring i hele processen

Børn og Unge har i flere omgange benyttet Dansk Servicerådgivning til Udbudsopgaver på rengøring af skoler - daginstitutioner og klubber. Det har hver gang været konstruktive og professionelle forløb. Samarbejdet har været i top med god sparring gennem hele processen.

Jacob Hansen Beuschau, Aarhus Kommune

HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er beliggende i Køge. Vore medarbejdere er jævnt fordelt over hele landet.
DK-4600 Køge
Falkevej 22
CENTRALT PLACERETHer finder du os
https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2023/01/admin-ajax-1-320x383.png