Lige et øjeblik...

 

HomeCategory kantineudbud

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2020/02/kok-smage-1000x640.jpg

Vi har i mange år rådgivet NEXT Uddannelse København i forbindelse med udbud og kvalitetssikring af serviceydelser. NEXT Uddannelse København rummer mange forskellige erhvervs-, ungdoms- og efteruddannelser og kan matche næsten alle fremtidsdrømme – uanset talent og interesse. De tilbyder blandt andet en lang række erhvervsuddannelser, eux-uddannelser, gymnasieuddannelser, 10. klasse og en lang række kurser....

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2021/11/Kaffe-1280x640.jpg

I Dansk Servicerådgivning er vi glade for at hilse SOSU Østjylland velkommen som kunde. Gennem de sidste par uger har vi samarbejdet med SOSU Østjylland omkring færdiggørelsen af udbudsmateriale vedr. kantineservice på SOSU’s lokationer i Aarhus og Silkeborg. Udbuddet er nu offenliggjort. Kundeunderlaget for kantinen i Aarhus er ca. 1100 og i Silkeborg ca. 650....

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2020/05/shutterstock_311521226.jpg

Dansk Servicerådgivning har gennem mange år bistået Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udbud og kvalitetssikring af diverse serviceydelser. Det er et samarbejde, som vi sætter stor pris på. Aktuelt bistår vi med udbud af levering af medarbejderfrokost på Erhvervsstyrelsens lokation i Nykøbing Falster. Udbuddet omfatter levering, anretning og afrydning af frokostforplejning til Erhvervsstyrelsens medarbejdere på Erhvervsstyrelsens...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2020/02/kok-smage-1000x640.jpg

Dansk Servicerådgivning er glade for genvalget som rådgiver for Energistyrelsen i forbindelse med gennemførelse af offentligt udbud af kantineservice. Udbuddet omfatter drift af personalekantine for Energistyrelsen i Esbjerg. Kundeunderlaget er ca. 120 personaler. Energistyrelsen personalekantine i Esbjerg indeholder alene anretterkøkken, hvorfor leverandøren decentralt skal producere og levere til Energistyrelsens adresse. Udover drift af kantine for...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2021/11/Kaffe-1280x640.jpg

AALBORG UNIVERSITET VÆLGER DANSK SERVICERÅDGIVNING SOM RÅDGIVER I FORBINDELSE MED UDBUD AF KANTINESERVICE Vi er glade for genvalget som rådgiver på Aalborg Universitet – denne gang i forbindelse med udbud af drift af kantiner. Aalborg Universitet har mere end 20.000 studerende og ca. 3.600 månedslønnede ansatte fordelt på tre campusser i henholdsvis Aalborg, Esbjerg og...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2020/02/kok-smage-1000x640.jpg

SKANDERBORG KOMMUNE VÆLGER DANSK SERVICERÅDGIVNING SOM RÅDGIVER I FORBINDELSE MED UDBUDDET I oktober 2016 tog Skanderborg Kommune et nyt administrationscenter med tilhørende dobbelthal kaldet Skanderborg Fælled i brug. Skanderborg Kommune står nu overfor at genudbyde driften af Café Fælleden med personalekantine og cafe på Skanderborg Fælled. Administrationscenteret er arbejdsplads for ca. 700 medarbejdere og mange...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2020/02/kok-smage-1000x640.jpg

Vi har fornøjelsen af at byde Frederiksværk Gymnasium og Solrød Gymnasium velkommen som kunder i Dansk Servicerådgivning. Aktuelt hjælper vi de to gymnasier med gennemførelse af et offentligt udbud af kantineservice. De to gymnasier udbyder driften af deres kantiner. Opgaverne omfatter daglig drift af kantinen for elever og ansatte på gymnasierne samt tjenesteydelser i forbindelse...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2020/05/shutterstock_311521226.jpg

Dansk Servicerådgivning gennemfører nu genudbud af kantineservice for SOSU H og HF & VUC Nordsjælland. Udbuddet omfatter drift af kantinen på Milnersvej 40, 3400 Hillerød for SOSU H og HF & VUC Nordsjælland, herunder tilhørende udsalgssted på Munkeengen 22, 3400 Hillerød. Opgaven omfatter driften af kantine for studerende og ansatte samt levering af mødeforplejning/rekvisitionssalg. Kundeunderlaget...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2020/02/kok-smage-1000x640.jpg

Så har vi offentliggjort udbud af kantineudbud for Rungsted Gymnasium. Rungsted Gymnasium udbyder driften af deres kantine. Opgaven omfatter daglig drift af kantinen for elever og ansatte på gymnasiet samt tjenesteydelser i forbindelse hermed. Derudover leveres møde- og arrangementsforplejning. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit 3 (lov nr. 1564 af 15.12.2015). Der anvendes udbudsformen...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2020/02/kok-smage-1000x640.jpg

Sideløbende med det netop offentliggjorte udbud af rengøring har vi gennem de sidste måneder bistået Novafos i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. Novafos. Udbuddet, som omfatter af kantine/frokostordning for Novafos i Birkerød, har et kundeunderlag på 150 medarbejdere. Derudover servicering af mødeforplejning samt kaffeordning i huset. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit 3...

HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er placeret i midten af Danmark.
DK-5000 Odense C
Wichmandsgade 5F, 1.
I MIDTEN AF DANMARKHer finder du os
Dansk Servicerådgivning i Odense.