Lige et øjeblik...

 

HomeCategory Nyheder

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2020/09/maze-red-2-1280x640.jpg

Vi gennemfører nu udbud af aftale vedr. rejsebureauydelser for Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU). IFU’s formål er at bidrage til økonomisk og social udvikling i investeringslandene og understøtte realiseringen af FN’s verdensmål… IFU tilbyder rådgivning i forbindelse med forberedelse, etablering og drift af selskaber i udviklingslande. Der rådgives både i forbindelse med etablering af nye selskaber,...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2020/09/koegegymnasium.jpg

Vi er i Dansk Servicerådgivning stolte over genvalget som rådgiver for Køge Gymnasium. Køge Gymnasiums værdier (uddrag fra gymnasiets hjemmeside): …Undervisning er at berige, at vise et under ved at afdække det, som er skjult for os. Vi undrer os over universet og den fysiske virkeligheds gåder, livets opståen, den skæbne vi har – og...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2020/09/gefiongym.jpg

Vi er i Dansk Servicerådgivning stolte over at byde Gefion Gymnasium velkommen som kunder. Gefion Gymnasium blev grundlagt i 2010 som resultat af sammenlægningen af to traditionsrige skoler, nemlig Metropolitanskolen og Østre Borgerdyd Gymnasium. Metropolitanskolen har historie helt tilbage i 1200-tallet, og Østre Borgerdyd Gymnasium blev grundlagt i 1787. På Gefion Gymnasium har ambitionen fra...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2020/02/kok-smage-1000x640.jpg

Så har vi offentliggjort udbud af kantineudbud for Rungsted Gymnasium. Rungsted Gymnasium udbyder driften af deres kantine. Opgaven omfatter daglig drift af kantinen for elever og ansatte på gymnasiet samt tjenesteydelser i forbindelse hermed. Derudover leveres møde- og arrangementsforplejning. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit 3 (lov nr. 1564 af 15.12.2015). Der anvendes udbudsformen...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2020/02/kok-smage-1000x640.jpg

Sideløbende med det netop offentliggjorte udbud af rengøring har vi gennem de sidste måneder bistået Novafos i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. Novafos. Udbuddet, som omfatter af kantine/frokostordning for Novafos i Birkerød, har et kundeunderlag på 150 medarbejdere. Derudover servicering af mødeforplejning samt kaffeordning i huset. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit 3...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2019/12/Digitizer-1-copy.jpg

Vi er meget glade for genvalget som rådgivere for Herlev Kommune i forbindelse med gennemførelse af et stort offentligt udbud af kommunens rengørings- og vinduespoleringsservice. Over de seneste måneder har vi opmålt og registreret kommunens rengøringsopgaver med henblik på udarbejdelse af en solid rengøringsteknisk kravspecifikation. Sideløbende med denne proces har vi i samarbejde med Herlev...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2020/05/aebler-1280x640.jpg

Vi er taknemmelige over genvalget som rådgiver for Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemførelse af udbud på kantineområdet. Udbuddet, som netop er offentliggjort, omfatter drift af kantine på Erhvervsstyrelsen i København. Kundeunderlaget er ca. 750 ansatte. Bespisning af ansatte sker primært ved abonnementsordning. I 2019 var der tilmeldt mellem 500 og 550 ansatte til abonnementsordningen. Udover...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2019/12/Trappevask-1280x640.jpg

Dansk Servicerådgivning er stolte over genvalget som Boligselskabet Frihedens rådgiver i forbindelse med udbud af rengøringsservice. Udbuddet omfatter trappevask og rengøringsservice for 3 af Boligselskabet Frihedens afdelinger. Opgaven omfatter trappevask, indvendig lokalerengøring samt vinduespolering. Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit 2 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et begrænset udbud og gennemføres elektronisk via...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2020/03/hosp-1280x640.jpg

Gennem de sidste måneder har Dansk Servicerådgivning hjulpet Novafos med edb-opmåling, registrering og udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. rengøringsservice. Udbuddet er nu offentliggjort. Novafos er vand- og spildevandsselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Novafos leverer drikkevand til en stor del af forbrugerne i kommunerne og tager hånd om regnvand...

HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er placeret i midten af Danmark.
DK-5000 Odense C
Wichmandsgade 5F, 1.
I MIDTEN AF DANMARKHer finder du os
Dansk Servicerådgivning i Odense.