Lige et øjeblik...

 

HomeCategory Udbud

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2020/02/kok-smage-1000x640.jpg

Vi har i mange år rådgivet NEXT Uddannelse København i forbindelse med udbud og kvalitetssikring af serviceydelser. NEXT Uddannelse København rummer mange forskellige erhvervs-, ungdoms- og efteruddannelser og kan matche næsten alle fremtidsdrømme – uanset talent og interesse. De tilbyder blandt andet en lang række erhvervsuddannelser, eux-uddannelser, gymnasieuddannelser, 10. klasse og en lang række kurser....

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2019/12/shutterstock_549167005-1280x640.jpg

For at styrke vores organisation søger vi en kompetent udbudskonsulent til tiltrædelse 1. oktober 2022 eller efter nærmere aftale. Dansk Servicerådgivning bistår en række offentlige myndigheder (bla. kommuner, sygehuse, statsinstitutioner og selvejende institutioner) og private virksomheder, i hele landet i forbindelse med udbud, analyser og kvalitetssikring. Du vil i Dansk Servicerådgivning blive en del af...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2021/06/rengoering-gulv-1280x640.jpg

Vi har netop offentliggjort udbud af rengøringen på SOSU Nykøbing Falster, som vi er glade for at hilse velkommen som kunde i Dansk Servicerådgivning. Udbuddet omfatter rengøringsservice på SOSU Nykøbing Falsters lokation. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring med daglig og periodisk rengøring. Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af Ordregivers eget personale. Udbuddet gennemføres som...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2021/06/rengoering-gulv-1280x640.jpg

I de seneste måneder har vi i tæt samarbejde med Social- og Sundhedsskolen udarbejdet udbudsmateriale vedr. rengøring og vinduespolering. Vi har nu offentliggjort udbuddet. Udbuddet omfatter rengøringsservice på 2 lokationer/bygningskomplekser under Social- og Sundhedsskolen FYN (beliggende i hhv. Odense og Svendborg) som basisydelser. Vinduespolering som option på lokationerne. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2019/12/paragraf.jpg

Folketinget vedtog den 9. juni 2022 en revideret udbudslov, hvor størstedelen af ændringerne træder i kraft i dag, fredag 1. juli. Den reviderede lov gennemfører også ændringer i tilbudsloven og klagenævnsloven og rummer forskellige nye muligheder og krav. Eksempelvis skal offentlige ordregivere for visse kontrakter kræve af deres leverandører, at de benytter personer under oplæring....

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2020/09/maze-red-2-1280x640.jpg

Vi har netop på vegne af Sorø Forsyning A/S offentliggjort udbud af tømningsordning inkl. slutdisponering. Udbuddet omfatter tømningsordning af bundfældningstanke og samletanke iht. Sorø Kommunes tømningsregulativ Håndtering, transport, evt. mellemdeponi og slutdisponering på landbrugsjord eller andet af indsamlet slam samt al myndighedsbehandling i denne forbindelse. Opgaverne udbydes samlet. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Tilbudsgiver...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2021/06/rengoering-gulv-1280x640.jpg

Udbuddet omfatter rengøringsservice på ca. 7 lokationer/bygningskomplekser og vinduespoleringsservice på ca. 5 lokationer/bygningskomplekser under Andel Holding A/S. Pionergården er med som option på begge ydelser. Skurvogne er med som option på rengøring. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Levering af forbrugsartikler er inkl. på Skurvogn og Dropsteder. Vinduespolering omfatter ind- og udvendig facadeglas samt polering af...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2022/06/Adgangskontrol-1280x640.jpg

Vi har i mange år samarbejdet med Odense Renovation omkring udbud af en række tjenesteydelser, et samarbejde som vi sætter stor pris på. Vi har netop offentliggjort udbud af levering og installation af nyt adgangskontrolsystem (ADK) med alle komponenter på ca. 11 lokationer under Odense Renovation. Dertil prissættes service, vedligehold, reparation af samme inkl. serviceaftaler...

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2021/11/Kaffe-1280x640.jpg

I Dansk Servicerådgivning er vi glade for at hilse SOSU Østjylland velkommen som kunde. Gennem de sidste par uger har vi samarbejdet med SOSU Østjylland omkring færdiggørelsen af udbudsmateriale vedr. kantineservice på SOSU’s lokationer i Aarhus og Silkeborg. Udbuddet er nu offenliggjort. Kundeunderlaget for kantinen i Aarhus er ca. 1100 og i Silkeborg ca. 650....

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2020/05/shutterstock_311521226.jpg

Dansk Servicerådgivning har gennem mange år bistået Erhvervsstyrelsen i forbindelse med udbud og kvalitetssikring af diverse serviceydelser. Det er et samarbejde, som vi sætter stor pris på. Aktuelt bistår vi med udbud af levering af medarbejderfrokost på Erhvervsstyrelsens lokation i Nykøbing Falster. Udbuddet omfatter levering, anretning og afrydning af frokostforplejning til Erhvervsstyrelsens medarbejdere på Erhvervsstyrelsens...

HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er placeret i midten af Danmark.
DK-5000 Odense C
Wichmandsgade 5F, 1.
I MIDTEN AF DANMARKHer finder du os
Dansk Servicerådgivning i Odense.