Lige et øjeblik...

 
VI RÅDGIVER OM KVALITETSSIKRING

Kvalitetssikring af
serviceydelser

Lad Dansk Servicerådgivning kvalitetssikre jeres serviceydelser

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2019/12/udvælge-1280x1280.jpg

Uanset om man har en serviceløsning med eget ansat personale eller en ekstern leverandør af serviceydelser er det vigtigt, at der med jævne mellemrum følges op på den aftalte kvalitet og på samarbejdet mellem kunde og leverandør.

Dansk Servicerådgivning bistår en række kunder i forbindelse med kvalitetssikring af serviceydelser, herunder eksempelvis rengøringsservice, kantineservice og udendørs service.

Fordele ved en kvalitetssikringsaftale med Dansk Servicerådgivning

 • Vurdering af den leverede kvalitet.
 • Fastholdelse af den aftalte kvalitet.
 • Løsning af tvivlsspørgsmål mellem kunde og leverandør, herunder kontraktuelle spørgsmål.
 • En udførlig dokumentation indeholdende alle observationer.
 • Klare aftaler om opretning af svigt.
 • Hjælp til egenkontrol.

Kontrolbesøg

I praksis indeholder en kvalitetssikringsaftale typisk et nærmere aftalt antal kontrolbesøg, hvor Dansk Servicerådgivnings konsulent foretager et tjek af den leverede kvalitet. Vores kontroller er 100% uvildige og foretages typisk med en fast frekvens, eksempelvis en gang i kvartalet. Derudover foretager vi ligeledes opfølgningskontroller efter nærmere aftale.

Afrapportering

Efter kontrollen afleverer Dansk Servicerådgivning en kvalitetsrapport, som består af en samlet kvalitetsvurdering med dokumentation for observationer på kontrollen.

Svigt og kompensation

Der indgås en nærmere aftale med leverandøren vedr. oprettelse af observerede svigt. Ved fejl eller mangler som kontraktuelt udløser en økonomisk kompensation eller bod, bistår Dansk Servicerådgivning kunden i forbindelse hermed.

Eksempler på opgavetyper

 • Før-/statuskontroller af rengøringsservice inden opstart med ny leverandør.
 • Rengøringskontroller (kvalitetskontrol og kvalitetsopfølgning)
 • Stikprøvekontroller i henhold til DS/INSTA 800 (kvalitetsbedømmelsesstandard i f. m. måling af rengøringskvalitet).
 • Kvalitetskontroller i henhold til DS/2451-10 (standard til styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren)
 • Vejledning i forbindelse med opstart og indkøring af serviceaftaler.
 • Kvalitetskontrol af kantineservice.
 • Kvalitetskontrol af kantinekøkkener.
 • Brugertilfredshedsundersøgelser.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er beliggende i Køge. Vore medarbejdere er jævnt fordelt over hele landet.
DK-4600 Køge
Falkevej 22
CENTRALT PLACERETHer finder du os
https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2023/01/admin-ajax-1-320x383.png