Lige et øjeblik...

 
STYRING AF INFEKTIONSHYGIEJNE I SUNDHEDSSEKTOREN

DS 2451-10
fokus på patientnære områder

Rådgivning om infektionshygiejne i sundhedssektoren

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2019/12/DSCF1847-1280x1280.jpg

Dansk Servicerådgivning bistår en række danske sygehuse og andre institutioner i sundhedssektoren i forbindelse med kvalitetskontroller med hensyntagen til DS/2451-10.

Standarden beskriver krav til rengøring af områder, hvor det er sandsynligt at smitstof kan forekomme og dermed forårsage direkte eller indirekte smitte.

Områder som loft, gulv, vægge og inventar, der ikke er omfattet af de kritiske risikopunkter, er ikke medtaget i denne standard.

Optørring og eventuel desinfektion efter spild og forurening med humanbiologisk materiale fx blod, sekret og ekskret er behandlet i standarden.

Stor viden om standarden DS/2451-10

Vores konsulenter har en bred, faglig viden om standarden. Vi har desuden stor praktisk erfaring med kvalitetskontroller og udbud i henhold til DS/2451-10.

Affald = urenheder der kan samles op

Afskærmning = mobil eller stationær barriere, der skærmer patienten mod indkig

Anden sanitet = objekter, hvor human biologisk materiale (fx sekret, ekskret og blod) bortskaffes

Armatur = enhed for blanding af vand

Belysning nær patienten = belysning, som er placeret indenfor en meter fra patient

Bord = opbevaringssted (for ting) med eller uden hjul

Desinfektion = proces, der dræber sygdomsfremkaldende mikroorganismer i et sådant omfang, at det desinficerede kan benyttes uden risiko for infektion

Ekskret = afføring, urin og opkast

Greb = gribepunkt, som berøres med hænderne

Humanbiologisk materiale = fx blod, sekret, ekskret, knogle- og vævsrester

Hånddesinfektion = indgnidning af alkoholbaseret eller andet egnet hånddesinfektionsmiddel på synligt rene og tørre hænder, håndled og eventuelt underarme, med henblik på at dræbe den transiente mikrobielle flora og reducere den residente mikrobielle flora

Termer og definitioner fra DS/2451-10

Kritisk grænse = værdi/kriterium, der adskiller det acceptable fra det uacceptable

Kritisk risikopunkt = sted eller udstyr, for hvilken en rengøringsmetode kan forebygge eller fjerne risikofaktorer eller mindske deres tilstedeværelse til et acceptabelt niveau

Leje = vandret flade, hvor patienten/klienten opholder sig

Patientenhed = udstyr og inventar omkring den enkelte patient

Perlator = mundstykke, der påskrues udløbet af en tud/slange

Risikofaktor = forhold, som disponerer til uønsket virkning (fx infektion), og for hvilket der gennem risikoanalyse og/eller erfaringer kan påvises et behov forøget risiko ved mangel på styring

Risikograd = graduering, der viser i hvor høj grad smitstof kan overføres til modtagelig vært

Sekret = væske fra sår, dræn, næse, mund, svælg, nedre luftveje, mave-tarm-system og genitalier samt sæd

Smitstof = mikroorganismer, som kan give anledning til infektion

Smitte = overførsel af smitstof fra en smittekilde til en modtagelig vært

Smittekilde = smitstoffets opholdssted, hvorfra det overføres til en modtagelig vært

Smittevej = aktuel rute fra smittekilden til modtagelig vært

Stativ = fast eller mobilt udstyr til ophængning af væsker, operationsservietter, bækkener samt til ophæng af poser til affald eller snavs

Tekniske installationer nær patient = apparatur placeret indenfor en meter fra patientområdet, herunder apparatur til undersøgelse, behandling eller pleje af patient

Øvrige tekniske installationer = apparaturer til undersøgelse, behandling eller pleje af patient, placeret mere end en meter fra patientområdet

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er beliggende i Køge. Vore medarbejdere er jævnt fordelt over hele landet.
DK-4600 Køge
Falkevej 22
CENTRALT PLACERETHer finder du os
https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2023/01/admin-ajax-1-320x383.png