Lige et øjeblik...

 
UDFALDSBASERET RENGØRING

DS/INSTA 800
fællesnordisk kvalitetsstandard

Certificerede fagkonsulenter.

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2019/12/Pernille-Baek-INSTA-800-1280x1280.jpg

Dansk Servicerådgivning bistår en række kunder i forbindelse med omlægninger, udbud og stikprøvekontroller foretaget i henhold til standarden DS/INSTA 800, populært kaldet INSTA 800.

Standarden er en fællesnordisk standard, som trådte i kraft 1. september 2000, er et værktøj til måling af rengøringskvalitet. Standarden anvendes i dag i en række kommuner, statslige myndigheder, private virksomheder samt på en del sygehuse.

DS/INSTA 800 er et kvalitetsstyringssystem til at fastlægge og bedømme rengøringskvaliteten ud fra entydigt definerede kvalitetskrav.

Man kunne lidt populært fremstillet sige, at DS/INSTA 800 er et “fælles rengøringssprog”, der letter samarbejdet og kommunikationen mellem kunde og leverandør.

Vi er certificeret i DS/INSTA 800

6 medarbejdere i vores kvalitetssikringsteam er certificeret i DS/INSTA 800. Vi har desuden stor praktisk erfaring med omlægninger og stikprøvemålinger i henhold til standarden.

Termer og definitioner fra DS/INSTA 800

 1. Affald = urenheder der kan samles op
 2. Løst snavs = mindre partikler, som ikke kan hvirvles op
 3. Støv = fine, mindre partikler, der kan danne et lag på objektoverfladen, og som kan hvirvles op.
 4. Pletter = tørre eller fastsiddende våde urenheder, som ikke skyldes skader eller manglende bygningsmæssig vedligeholdelse
 5. Fladesnavs = tørre eller fastsiddende våde urenheder på ikke-afgrænsede områder af en flade, som ikke skyldes skader eller manglende bygningsmæssig vedligeholdelse
 6. Samlinger = forekomster af samme urenhedstype inden for afgrænsede områder på 0,5 x 0,5 meter af en objektgruppe
 7. Tilgængelige steder = umiddelbart frie flader
 8. Svært tilgængelige steder = steder, der ikke er umiddelbart frie
 9. Objektgruppe = gruppe af forskellige rengøringsoverflader
 10. Inspektionsenhed = lokale eller del af lokale på op til 100 m2
 11. Kvalitetsprofil = den aftalte kvalitet på en given inspektionsenhed
 12. Tilfredsstillende kvalitetsniveau (AQL) = kvalitetsniveau i forbindelse med stikprøvekontrol, som er grænsen for tilfredsstillende procesgennemsnit
 13. Parti = en samling inspektionsenheder, som er omfattet af rengøringsaftalen
 14. Partistørrelse = antal inspektionsenheder i et parti
 15. Stikprøvestørrelse = antal inspektionsenheder, der skal kontrolleres
 16. Godkendelsestal (Ac) = det størst tilladte antal afvigende enheder, der tillades for at overholde den aftalte kvalitetsprofil
 17. Afvisningstal (Re) = det mindste antal afvigende enheder i en stikprøvekontrol, som vil føre til afvisning af stikprøven
 18. Stikprøveplan = en specifik plan, der angiver antallet af inspektionsenheder i et parti, som skal kontrolleres og de tilknyttede kriterier for fastlæggelse af godkendelse af partiet
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er beliggende i Køge. Vore medarbejdere er jævnt fordelt over hele landet.
DK-4600 Køge
Falkevej 22
CENTRALT PLACERETHer finder du os
https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2023/01/admin-ajax-1-320x383.png