Lige et øjeblik...

 
VI RÅDGIVER DEN OFFENTLIGE SEKTOR OM UDBUD

Udbudsrådgivning
på et højt fagligt niveau

Vi rådgiver om udbud fra start til slut

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2019/12/shutterstock_400222735.jpg

Udbudsreglerne for offentlige myndigheder er komplekse. Dansk Servicerådgivning har specialiseret sig i rådgivning i forbindelse med gennemførelse af udbudsforretninger. Vi har i høj grad fokus på, at udbudsprocessen gennemføres så smidigt og hensigtsmæssigt som muligt.

Vi rådgiver vore kunder gennem hele udbudsprocessen, lige fra den strategiske fase over udfærdigelse af udbudsmateriale til evaluering af de indkomne tilbud. Vi bidrager til en gennemsigtig proces, hvor alle tilbudsgivere behandles lige, og sikrer at vore kunder får et godt aftalegrundlag samt den fornødne dokumentation for hele processen.

Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring løsning af rådgivningsopgaver på ovennævnte serviceområder.

Ring til os på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde.

Vi har mange års erfaring med udbudsprocesser, hvad enten det drejer sig om udbud i henhold til Udbudsdirektivet, Forsyningsvirksomhedsdirektivet eller et miniudbud i henhold til egen eller Moderniseringsstyrelsens/SKIs rammeaftaler.

Vi bistår blandt andet vore kunder med:

 • Vurdering af udbudspligt
 • Valg af udbudsform
 • Markedsdialog
 • Tilrettelæggelse af udbudsforretning (tidsplan)
 • Bistå med tilretning af kravspecifikationer (integration i udbudsmateriale)
 • Rådgivning om udvælgelseskriterier (prækvalifikation)
 • Offentliggørelse af udbudsforretning
 • Udarbejdelse af udbudsmaterialet
 • Rådgivning om tildelingskriterier
 • Kommunikation med tilbudsgivere
 • Tilbudsevaluering
 • Underretning af tilbudsgivere
 • Bekendtgørelse af tildeling af ordren

Et samarbejde med Dansk Servicerådgivning vil lette arbejdsbyrden og sikre et professionelt gennemført udbud.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
VI BISTÅR HVER DAG EN RÆKKE KUNDER MED UDBUD AF TJENESTEYDELSER OG VARER

Udbudsområder

Tjenesteydelser

Vi har blandt andet gennemført af udbud følgende tjenesteydelser:

 • Udbud af rengøringsservice
 • Udbud af vinduespolering
 • Udbud af kantineservice
 • Udbud af catering
 • Udbud af frokostordninger
 • Udbud af frugtordning
 • Udbud af ældrebespisning
 • Udbud af udendørs vedligehold
 • Udbud af arealvedligehold
 • Udbud af teknisk service
 • Udbud af multiservice
 • Udbud af kompetenceudviklingsforløb
 • Udbud af personbefordring (bus)
 • Udbud af evaluering af projekter
 • Udbud af rammeaftale vedr. rusmiddelforebyggende festmiljøkampagne på festivaler og spillesteder
 • Udbud af rammeaftale vedr. oplysningsindsats om HPV-vaccination
 • Udbud af facility management
 • Udbud af pleje grønne områder og vintertjeneste
 • Udbud af flytteservice
 • Udbud af vagtservice
 • Udbud af operativt beredskab
 • Udbud af sikringsydelser
 • Udbud af sikkerhedsbemanding (færge)
 • Udbud af transport af jord
 • Udbud af transport af farligt affald
 • Udbud af disponering af afvandet slam
 • Udbud af it-forbrugsafregningssystem
 • Udbud af vikarydelser
 • Udbud af revisionsydelser
 • Udbud af psykologisk bistand
 • Udbud af rammeaftale vedr. udvikling af beslutningsstøtteværktøjer
 • Udbud af rammeaftale om støtte til kommunernes rehabiliteringspraksis på ældreområdet efter lov om social service

Varer

Vi har blandt andet gennemført udbud følgende varer:

 • Udbud af fødevarer
 • Udbud af rengøringsmidler, -rekvisitter og -maskiner
 • Udbud af kemikalier
 • Udbud af måtteservice
 • Udbud af moppegarn og klude
 • Udbud af arbejdsbeklædning
 • Udbud af brændstof
 • Udbud af dosimeterkortåbner
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
ALLE DANSK SERVICERÅDGIVNINGS UDBUD GENNEMFØRES VIA DIGITAL PLATFORM

Elektronisk
udbudssystem

Vort elektroniske udbudssystem tilpasses den enkelte kunde

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2019/12/iPad.jpg

Dansk Servicerådgivning anvender markedets kvalitetsførende elektroniske udbudssystem (Complete Tender Management (CTM)) i forbindelse med udbud af varer og tjenesteydelser.

Det betyder, at al kommunikation i forbindelse med udbuddene foregår 100% elektronisk, både når det drejer sig om:

 • Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse
 • Offentliggørelse af udbudsmateriale
 • Spørgsmål/svar vedr. udbudsmateriale
 • Tilbudsafgivelse
 • Tilbudsevaluering

CTM letter udbudsprocessen for både udbydere og tilbudsgivere, og anvendes af en lang række statslige, regionale og kommunale udbydere i hele Europa.

CTM, som er webbaseret, forbedrer informationsudvekslingen, processen og dokumentationen af hele udbudsprocessen i forhold til de traditionelle ”papirudbud”.

Sikkerheden i top

CTM lever op til kravene for digitale udbud og er certificeret i henhold til ISO 27 001.

CTM lever op til kravene om en effektiv revisionsprotokol samt tidsstempling af dokumenter og versioneringskontrol.

CTM bygger på en gennemprøvet elektronisk platform til at styre en udbudsproces fra start til slut, helt frem til tildeling af kontrakten. Systemet er konfigureret til at stemme overens med organisatoriske procedurer, national udbudsret samt gældende EU-direktiver.

Tilpasset den enkelte kunde

Systemet tilpasses hver enkelt kundes udbudsprocedurer såvel som gældende lovgivning. Som det bedste system af sin slags garanterer systemet endvidere at følge alle nuværende samt fremtidige EU-udbudsdirektiver for at sikre, at kravene i Manchester deklarationen af 2005 vedrørende e-udbud overholdes.

En konfigurabel opsætning af procesforløbet understøtter godkendelsesprocedurerne og muliggør styring af opgaverne på tværs af grupper og samarbejde på tværs af myndigheder. Systemet muliggør revision og sporbarhed i hele processen, herunder sporing af ændringer og beslutninger.

Understøtter hele processen, inklusive følgende funktioner:

 • Involvering af teams
 • Specifikationer, herunder beskrivelser, tegninger samt tilbudsspecifikationer
 • Kategorisering og styring af spørgeskemaer
 • Leverandør svarmodul
 • Kvalificering, herunder automatisk advarsel til udbyder i tilfælde af ufuldstændig udfyldelse af skabeloner, samt besked til leverandør i tilfælde af ufuldstændige besvarelser
 • Tilbudsevaluering
 • Revisionsprotokol og tidsstempling af dokumenter, dokumenterbart via logfil
 • Versioneringskontrol på alle dokumenter
 • Systemet er blevet gennemtestet med meget høje standarder for sikker håndtering af data ud fra sikkerhedsmæssige og lovmæssige kriterier.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er beliggende i Køge. Vore medarbejdere er jævnt fordelt over hele landet.
DK-4600 Køge
Falkevej 22
CENTRALT PLACERETHer finder du os
https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2023/01/admin-ajax-1-320x383.png