Lige et øjeblik...

 

Hvilke udbudsregler gælder?

Vi rådgiver om udbud allerede i den strategiske fase

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2019/12/paragraf.jpg

Udbudspligt?

Vi rådgiver eksempelvis, om der skal laves EU-udbud efter fuld eller light procedure eller hvorvidt udbuddet alene skal efterleve de forvaltningsretlige regler. Kontraktgenstandens art, kontraktens værdi samt en vurdering af den grænseoverskridende interesse afgør, hvorvidt indkøbet er udbudspligtigt.

Vi hjælper med at afklare, hvorvidt et indkøb skal i udbud. Udbudspligten bestemmes af kontraktgenstanden og om kontraktens værdi overstiger EU’s fastsatte tærskelværdi. Hvis den samlede værdi af et indkøb er under tærskelværdien, bestemmes proceduren af, hvorvidt kontrakten er med eller uden grænseoverskridende interesse.

Kontraktgenstanden

Kontraktgenstanden er med til at afgøre den gældende procedure for indkøbet. Er det et varekøb eller er det et indkøb af tjenesteydelser? Nogle tjenesteydelsesindkøb kan være omfattet af de mere lempelige regler i light-regimet.

Hver kontraktgenstand er tilknyttet en CPV-kode. Det er kategoriseringen af disse CPV-koder, der bestemmer hvilket afsnit i Udbudsloven kontraktgenstanden falder ind under og dermed fastlægger hvilke procedurer, der skal benyttes.

Udbudsportalen har udarbejdet et udmærket værktøj – kaldet ”Lovkompasset” og er tilgængelig på dette link. Kompasset stiller en række spørgsmål, der skal besvares for at kunne komme med en vurdering af om et indkøb skal i udbud. Lovkompasset giver blandt andet mulighed for at søge på bestemte tjenesteydelser, ligesom den beskriver om de er omfattet af light-regimet eller om de er fuldt udbudspligtige.

Grænseoverskridende interesse?

Ordregivere vil fortsat være underlagt EU-Traktatens principper, som bl.a. indeholder krav til ligebehandling og gennemsigtighed, hvis det vurderes, at opgaven har en klar grænseoverskridende interesse. Det beror på en konkret vurdering, om en opgave har interesse for virksomheder i andre EU-lande. Bl.a. vil det afhænge af kontraktens genstand og anslåede værdi, de særlige forhold, der kendetegner den berørte sektor (markedets størrelse og struktur, handelspraksis osv.), samt det geografiske sted, hvor kontrakten skal udføres, jf. Kommissionens fortolkningsmeddelelse 2006/C 179/02.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er beliggende i Køge. Vore medarbejdere er jævnt fordelt over hele landet.
DK-4600 Køge
Falkevej 22
CENTRALT PLACERETHer finder du os
https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2023/01/admin-ajax-1-320x383.png