Lige et øjeblik...

 

Udbudsloven

Dansk Servicerådgivning gennemfører hvert år en lang række udbud i henhold til Udbudsloven (LOV nr 1564 af 15/12/2015).

Udbudsloven regulerer, hvornår en opgave skal i EU-udbud. Udbudsloven gælder for varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver over tærskelværdien for EU-udbud.

Udbudsloven indeholder regler og procedurer, der skal følges ved indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver.

Den fastsætter bl.a. regler for udvælgelse af tilbudsgivere, tidsfrister, evaluering af tilbud og tildeling af den/de endelige kontrakt(er).

Når følgende forhold er gældende, skal en opgave i EU-udbud:

  • Ordregiver er en offentlig myndighed eller et offentligretligt organ.
  • Værdien af den samlede kontrakt inklusive optioner overstiger tærskelværdien for EU-udbud.

De grundlæggende regler om gennemsigtighed, ligebehandling og proportionalitet skal dog altid respekteres.

Link til Udbudsloven.

HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er placeret i midten af Danmark.
DK-5000 Odense C
Wichmandsgade 5F, 1.
I MIDTEN AF DANMARKHer finder du os
Dansk Servicerådgivning i Odense.