Lige et øjeblik...

 

Udbud omfattet af light-regimet

De tjenesteydelser, der kan udbydes efter reglerne i light regimet, er oplistet i bilag XIV til udbudsdirektiv (direktiv 2014/24/EU) og omfatter sociale og andre specifikke tjenesteydelser. Udbudsdirektivets bilag XIV oplister udtømmende de CPV-koder, der omfattes af light regimet. Kan en tjenesteydelse ikke kategoriseres under en af de CPV-koder, der er omfattet af light regimet, indebærer dette som udgangspunkt, at ydelsen vil være fuldt udbudspligtig efter Udbudslovens afsnit II, hvis kontraktsummen er over tærskelværdien.

Baggrunden for at indføre light regimet var, at visse kategorier af tjenesteydelser har en begrænset grænseoverskridende interesse. Dette gælder blandt andet visse sociale, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige tjenesteydelser.

Light regimet kan anvendes ved indkøb, der omfatter tjenesteydelser, hvor kontraktens værdi er mindst DKK 5.592.375 – er værdien lavere finder reglerne om indkøb af tjenesteydelser under Udbudslovens tærskelværdi anvendelse (Udbudslovens afsnit IV og V).

Light-regimet kan dog frivilligt anvendes, selvom indkøbet er under tærskelværdien.

Fordelen ved at benytte sig af light regimet er, at reglerne er mere lempelige end reglerne i Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdierne (fuld procedure).

Under tærskelværdierne for light regimet

Ved indkøb omfattet af light regimet dog under tærskelværdien vil vurderingen af den grænseoverskridende interesse have betydning for procedurens udformning.

Hvis der er en klar grænseoverskridende interesse, skal der annonceres jf. Udbudslovens afsnit IV. Annoncering skal ske på www.udbud.dk.

Hvis der IKKE er klar grænseoverskridende interesse foretages indkøb på markedsmæssige vilkår. Det er Dansk Servicerådgivnings anbefaling at udarbejde et notat, hvor der er taget stilling til, hvorvidt der er en klar grænseoverskridende interesse i forhold til det konkrete indkøb.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er beliggende i Køge. Vore medarbejdere er jævnt fordelt over hele landet.
DK-4600 Køge
Falkevej 22
CENTRALT PLACERETHer finder du os
https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2023/01/admin-ajax-1-320x383.png