Lige et øjeblik...

 

Rammeaftaler og miniudbud

Vi har stor erfaring i udbud af rammeaftaler og efterfølgende miniudbud

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2019/12/MG_3286-1-1-1280x1280.jpg

Dansk Servicerådgivning har stor erfaring i rådgivning om udbud af rammeaftaler og/eller gennemførelse af miniudbud på en eksisterende rammeaftale.

En rammeaftale er en aftale, der gør det muligt at købe bestemte varer eller ydelser fra en afgrænset række leverandører, uden at være nødt til at gennemføre eget EU-udbud eller udbud efter Tilbudsloven.

En rammeaftale er en kontrakttype og ikke en udbudsform, som den somme tider benævnes. Ved en rammeaftale holdes et eller flere kontraktvilkår åbne, fx mængden. Det eller de åbne kontraktvilkår aftales nærmere, når rammeaftalen benyttes, fx ved miniudbud.

Ved at udbyde en rammeaftale afløfter den ordregivende myndighed udbudspligten for alle indkøb inden for rammeaftalen.

Aftaler inden for rammeaftalen indgås ved enten direkte tildeling eller genåbning af konkurrencen (miniudbud). Det skal fremgå at den enkelte rammeaftale, hvilke muligheder der er for henholdsvis direkte tildeling og miniudbud.

Om rammeaftaler

Dansk Servicerådgivning har bistået en del kunder i forbindelse med udformning og udbud af rammeaftaler.

Grundlæggende er fremgangsmåden ved udbud af en rammeaftale den samme som ved almindelige udbud.

Tilbudsgiverne afgiver priser, som de efterfølgende skal leve op til, ligesom de tilkendegiver at kunne leve op til de øvrige vilkår, som udbyder har beskrevet i udbudsmaterialet.

Ofte vil et færre antal rammeaftaleleverandører betyde skarpere priser og bedre vilkår for udbyder. Endvidere vil færre rammeaftaleleverandører lette den administrative byrde ved at drive aftalen.

Udbud af rammeaftaler kan både foretages af eksempelvis en kommune eller indgås af en på vegne af en kreds af ordregivende myndigheder eller via en fælles indkøbscentral.

Miniudbud

Vi har gennemført over 100 miniudbud

https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2019/12/maze-red-2-1280x1280.jpg

Et miniudbud er en konkurrenceudsættelse af en specifik ordre på de vilkår, der er fastlagt i en rammeaftale. Ved et miniudbud opnår køberen at få en række tilbud fra de relevante rammeaftaleleverandører på en specifik anskaffelse. Fordelen ved et miniudbud er, at det er en kortere og mere enkel proces end et EU-udbud.

Med et miniudbud kan du hurtigt foretage indkøb af varer eller tjenesteydelser, og samtidig løfte en eventuel udbudspligt.

For at lave et miniudbud, skal du gøre brug af en eksisterende rammeaftale, eller udbyde din egen rammeaftale.

Moderniseringsstyrelsens rengøringsaftale

Dansk Servicerådgivning rådgiver i forbindelse med gennemførelse af miniudbud i henhold til Moderniseringsstyrelsens rammeaftale vedr. “Indkøb af rengøringsydelser”.

Vi har mange års erfaring i forbindelse med gennemførelse af udbud på rengøringsområdet. Vi har gennemført en række EU-udbud og miniudbud af rengøringsservice for den offentlige sektor.

Vi har et indgående kendskab til rammeaftalens indhold og muligheder.

Dette kendskab har vi opnået som rådgivere og rengøringsteknisk sparringspartner for Moderniseringsstyrelsen i forbindelse med, at rammeaftalen blev udbudt samt deltagelse i den nedsatte ekspertgruppe sammen med repræsentanter fra de forskellige ministerområder.

Med udgangspunkt i rammeaftalen samt vore tidligere erfaringer har vi således udviklet et miniudbudskoncept, som kan anvendes i forbindelse med gennemførelse af miniudbud i henhold til rammeaftalen.

Hvordan laver man et miniudbud?

Det fremgår af rammeaftalen, hvordan du skal gennemføre dit miniudbud og vælge leverandør. Det er vigtigt, at du er præcis og nøje følger rammeaftalens anvisninger. Dansk Servicerådgivning har stor erfaring i at gennemføre miniudbud og sikre overholdelse af alle udbudsregler. Ved at samarbejde med os sparer du tid, og sikrer at lovgivningen overholdes.

Hvornår laver man miniudbud?

Under forudsætning af at den konkrete rammeaftale fordrer brugen af miniudbud, kan du bruge miniudbudsformen, når du kender det fulde omfang af dine indkøb af varer eller tjenesteydelser kort tid før indkøbene.

Du kan også bruge miniudbud, hvis du af andre grunde løbende vil kunne købe varer eller tjenesteydelser på aftalen.

Hvis du kender omfanget flere år frem, kan du vælge at lave eget EU-udbud/udbud efter Tilbudsloven.

Hvad skal man være opmærksom på, når man udbyder en vare eller tjenesteydelse?

Det afhænger af, hvor stor kontraktværdien er, hvilke regler der gælder. Så snart kontraktværdien overstiger tærskelværdierne  i kontraktperioden, er det EU’s Udbudsdirektiv, der gælder.

Der er mange faldgruber, og du skal sørge for at tilpasse det enkelte miniudbud til den vare eller tjenesteydelse, der skal udbydes. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at bruge samme metode hver gang.

Kontakt Dansk Servicerådgivning

Du er meget velkommen til at kontakte Dansk Servicerådgivning, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse omkring rådgivning omkring udbud af rammeaftaler eller gennemførelse af miniudbud.

Ring til Claus Corfixen på telefon 66 13 33 31 og aftal et uforpligtende møde eller brug vores kontaktformular.

HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er beliggende i Køge. Vore medarbejdere er jævnt fordelt over hele landet.
DK-4600 Køge
Falkevej 22
CENTRALT PLACERETHer finder du os
https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2023/01/admin-ajax-1-320x383.png