Lige et øjeblik...

 

Relevante links

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver konkurrenceloven og arbejder på at fremme konkurrencen i både den private og offentlige sektor. Styrelsen godkender større fusioner og pålægger virksomheder at ophæve konkurrencebegrænsende aftaler. Styrelsen yder uformel klagebehandling i udbudssager.

Klagenævnet for Udbud er en uafhængig administrativ klageinstans – et såkaldt »domstolslignende klagenævn« – der ikke er undergivet instruktionsbeføjelser fra nogen. Klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene. Klagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Formålet med Udbudsportalen er at lette samarbejdet mellem virksomheder og det offentlige som et middel til at løse offentlige serviceopgaver bedst og billigst.

Ted-databasen giver gratis adgang til information om kontraktmuligheder. Den opdateres 5 gange ugentligt med ca. 1500 bekendtgørelser om offentlige udbud fra Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og områder derudover.

På www.udbud.dk er de danske offentlige udbud samlet ét sted, så leverandører lettere kan finde de offentlige opgaver. Samtidigt gør udbud.dk det lettere for ordregiverne at håndtere indkøbsprocessen.

Rekvirer en serviceattest. Erhvervsstyrelsen koordinerer indsamlingen af oplysninger fra andre offentlige myndigheder i forbindelse med virksomheders tilbud på offentlige udbud.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
HER BOR VIHovedkontor
Dansk Servicerådgivnings hovedkontor er beliggende i Køge. Vore medarbejdere er jævnt fordelt over hele landet.
DK-4600 Køge
Falkevej 22
CENTRALT PLACERETHer finder du os
https://d-s-r.dk/wp-content/uploads/2023/01/admin-ajax-1-320x383.png